Hyatt Place Santa Barbara

  • Hotels
4111 State St.
Santa Barbara, CA 93110
(805) 681-1585